Peace and Resilience Apps

Peace and Resilience Apps

Project Name: Peace and Resilience AppsPartner: VSO PhilippinesOutputs: Product Ideation, UX/UI Research, UX/UI Design, Mobile Development (Android), Web App Development, API, Integration with EngageSPARK SMS GatewayYear: 2020 VSO Philippines, along with its partners,...
I-TUKLAS

I-TUKLAS

Project Name: iTUKLAS (Inklusibong Teknolohiyang Ugnayan para sa Kabataan sa Lokal na komunidad at Sambahayan)Partner: Save the Children PhilippinesOutputs: Product ideation, UX/UI Research, UX/UI Design, User Research, Mobile Development (Android and iOS), Web App...